ตัวแทนจัดจำหน่าย - ตัวแทนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

ชะเอม M13: (ลำพูน)

ชะเอม M13: (ลำพูน)

ตัวแทนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

แพรพลอย M46: บึงกาฬ, นครราชสีมา

แพรพลอย M46: บึงกาฬ, นครราชสีมา

ตัวแทนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

บัว M39: ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี

บัว M39: ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี

ตัวแทนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

ปลา M23: ศรีสะเกษ

ปลา M23: ศรีสะเกษ

ตัวแทนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

นิกกี้ M34: มหาสารคาม, บรบือ

นิกกี้ M34: มหาสารคาม, บรบือ

ตัวแทนภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ