MÍUSKIN Cleanser for Makeup Tools ใช้ซักทำความสะอาด ได้อย่างหมดจด

Products

MÍUSKIN Cleanser for Makeup Tools ใช้ซักทำความสะอาด ได้อย่างหมดจด

MÍUSKIN Cleanser for Makeup Tools
ใช้ซักทำความสะอาด ได้อย่างหมดจด
แถมยังช่วยถนอมอุปกรณ์แต่งหน้าของเรา
ได้เป็นอย่างดีค่ะ ทำความสะอาดได้ทั้งแปรงขนสัตว์และขนสังเคราะห์ ส่วนผสมอ่อนโยน ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้บนผิว

MÍUSKIN Cleanser for Makeup Tools
ใช้ซักทำความสะอาด ได้อย่างหมดจด
แถมยังช่วยถนอมอุปกรณ์แต่งหน้าของเรา
ได้เป็นอย่างดีค่ะ ทำความสะอาดได้ทั้งแปรงขนสัตว์และขนสังเคราะห์ ส่วนผสมอ่อนโยน ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้บนผิว
 
No SLS
No Colorant
No Fragrance
No Paraben
No Mineraloil
 
ดังนั้น... จึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ซักด้วย MÍUSKIN
Cleanser for Makeup Tools ⁣⁣ จะสะอาด อ่อนโยน
และปลอดภัยต่อผิว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สินค้า/บริการที่เกี่ยวข้อง